7. ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΝΙΔΩΣΕΩΝ


Η μελέτη των συνηθέστερων φυσικών κνιδώσεων γίνεται κατά κύριο λόγο με τους εξής τρόπους:
1. Δερμογραφισμός. Μετά  τη πλάγια τριβή ενός γλωσσοπίεστρου στην πλάτη του ασθενούς παρακολουθούμε τη δερματική αντίδραση. Απλή, εύκολη, εντελώς ανώδυνη και χρήσιμη μέθοδος  για τον έλεγχο του δερμογραφισμού (Εικόνα 1).

2. Δοκιμασία πάγου, για τον έλεγχο της κνίδωσης εκ ψύχους. Τοποθετείται πάγος τοπικά για συγκεκριμένο χρόνο και παρακολουθούμε τη δερματική αντίδραση. Είναι απλή, ανώδυνη μέθοδος, άλλα απαιτεί χρόνο (Εικόνα 2).


3. Δοκιμασίας άσκησης με ποδήλατο για τον έλεγχο της  χολινεργικής κνίδωσης, της αναφυλαξίας από άσκηση, της τροφοεξαρτώμενης από άσκηση αναφυλαξίας. Ο ασθενής ασκείται για συγκεκριμένο χρόνο υπό  την επίβλεψη του ιατρού και εν συνέχεια παρακολουθείται για την εμφάνιση αντίδρασης. Απαιτεί χρόνο και συνεχή ιατρική παρακολούθηση (Εικόνα 3).


4.  Δοκιμασία βάρους για την κνίδωση εκ πίεσης. Τοποθετείται συγκεκριμένο βάρος για 15-20 λεπτά συνήθως στον ώμο ή στο μηρό του ασθενούς και  καταγράφεται αν υπάρχει αντίδραση τοπικά στο δέρμα (Εικόνα 4).


Εικόνα 1. Τριβή σε δερμογραφισμό

Εικόνα 2. Δοκιμασία πάγου

Εικόνα 3. Δοκιμασία ποδηλάτου

Εικόνα 4. Δοκιμασία βάρους

Δοκιμασίες για τη διάγνωση φυσικών κνιδώσεων