6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Η εργαστηριακή μελέτη του αναπνευστικού γίνεται στο περιβάλλον του ιατρείου ως εξής  :

  1. ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
  2. ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ
  3. ΡΟΟΜΕΤΡΗΣΗ
  4. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΝΙΤΟΛΗ
i. Σπιρομέτρηση, γίνεται με ειδικό όργανο το σπιρόμετρο (Εικόνα 1).

a. Αποτελεί ένα αξιόπιστο μέσο εκτίμησης της βρογχικής απόφραξης, που παρουσιάζεται στο άσθμα.

b. Πραγματοποιείται στο ιατρείο ή στο νοσοκομείο. Είναι απλή , ανώδυνη και γρήγορη μέθοδος.

c.  Μπορούν να την εκτελέσουν παιδιά από την ηλικία των 6 ετών και άνω με τις κατάλληλες οδηγίες.

d. Μετά τη χορήγηση βρογχοδιασταλτικού φαρμάκου, επαναλαμβάνεται  η σπιρομέτρηση για την εκτίμηση της αναστροφής της βρογχικής απόφραξης μέσω  του φαρμάκου , εύρημα που χαρακτηρίζει το άσθμα.


ii. Οξυμετρία,  με ένα ειδικό φορητό όργανο (Εικόνα 2) μετράται αδρά ο  βαθμός οξυγόνωσης του αίματος . Το οξύμετρο τοποθετείται ανώδυνα σε ένα δάκτυλο του χεριού και άμεσα εμφανίζεται η μέτρηση.


iii. Το φορητό ροόμετρο είναι ένας απλός και αδρός  τρόπος  μέτρησης της εκπνευστικής ροής και κατ’ επέκταση της βρογχικής απόφραξης.

a. Είναι φθηνό και εύκολο στη χρήση του.

b. Οι τιμές του είναι πιο αξιόπιστες όταν συγκρίνονται με την προηγούμενη καλύτερη του ασθενούς.

c. Το ροόμετρο μπορεί να δοθεί στον ασθενή για το καθημερινό έλεγχο του άσθματος, ιδίως σε βαρύτερα άσθματα ή με ξαφνικές κρίσεις. Χρήσιμο είναι ένα γραπτό πλάνο δράσης, που να συμπεριλαμβάνει τις τιμές του ροόμετρου στην εκτίμηση μιας κρίσης άσθματος.

d.  Οι μετρήσεις γίνονται τρεις φορές και ο ασθενής καταγράφει την καλύτερη.

e. Υπάρχει αναλογικό και ψηφιακό σπιρόμετρο . Το τελευταίο (Εικόνα 3) κρατά στη μνήμη μετρήσεις και την καλύτερη προσωπική του ασθενούς.


iv. Δοκιμασία πρόκλησης με μαννιτόλη (Εικόνα 4). Είναι μια νέα μέθοδος που χρησιμοποιείται στη διάγνωση και στη παρακολούθηση του άσθματος,

a.  Είναι σχετικά απλή, ανώδυνη ,άλλα απαιτεί περισσότερο χρόνο και συνεργασία από τον ασθενή.

b.  Προηγουμένως θα πρέπει να γίνεται συνεννόηση με τον ιατρό για την εκτέλεση της δοκιμασίας.Εικόνα 1. Σπιρόμετρο

Εικόνα 2. Οξύμετρο

Εικόνα 3. Ηλεκτρονικό ροόμετρο

Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας

Εικόνα 4. Κάψουλες μαννιτόλης