2. ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ (Intradermal tests)


1. Σε ποιες παθήσεις χρησιμοποιούνται οι ενδοδερμικές δοκιμασίες;

Οι ενδοδερμικές δοκιμασίες, όπως και δερματικές δοκιμασίες δια νυγμού, έχουν ως σκοπό να ανιχνεύσουν την ύπαρξη ειδικών αντισωμάτων (IgE) , τα οποία αντιδρούν με αλλεργιογόνες ουσίες.  Συνήθως χρησιμοποιείται στην μελέτη των παρακάτω:


2. Με ποιο τρόπο εκτελούνται;

Στις ενδοδερμικές δοκιμασίες το ελεγχόμενο αλλεργιογόνο εισέρχεται με μια ένεση ινσουλίνης ενδοδερμικά , όπως φαίνεται στη φωτογραφία1. Όταν το τεστ είναι θετικό «ξύνει», επεκτείνεται ο πομφός και εμφανίζεται ερυθρότητα . Και πάλι αναμένουμε 15-20 λεπτά και αλλεργιολόγος εκτιμά αν το τεστ είναι θετικό ή αρνητικό.


Εκτέλεση ενδοδερμικής  δοκιμασίας (φωτ.1) Ενδοδερμικές Δοκιμασίες