ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

(ή απευαισθητοποίηση ή «εμβόλια» όπως είναι κοινώς γνωστή) 1. Ποιος ασθενής έχει ένδειξη να κάνει ανοσοθεραπεία;
 2. Πόσα είδη ανοσοθεραπείας υπάρχουν αυτή τη στιγμή;
 3. Τι αποτελεσματικότητα έχει η ανοσοθεραπεία σε αλλεργική ρινίτιδα ή άσθμα;
 4. Τι αποτελεσματικότητα έχει η ανοσοθεραπεία σε αλλεργία σε υμενόπτερα;
 5. Με ποιο τρόπο είναι αποτελεσματική η ανοσοθεραπεία;
 6. Πότε μπορώ να περιμένω βελτίωση στην αλλεργική ρινίτιδα ή στο άσθμα μου μετά την έναρξη της ανοσοθεραπείας;
 7. Πως γίνεται η ανοσοθεραπεία;
 8. Τι παρενέργειες έχει η ανοσοθεραπεία και πως αντιμετωπίζονται;
 9. Πόσο χρόνο διαρκεί η ανοσοθεραπεία;
 10. Είναι ακριβή η ανοσοθεραπεία ως θεραπεία;


1. Ποιος ασθενής έχει ένδειξη να κάνει ανοσοθεραπεία;

Ένδειξη για ανοσοθεραπεία έχουν :

 1. Οι ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα ή αλλεργικό άσθμα, στους οποίους το αλλεργιογόνο παίζει ρόλο στην εκδήλωση των συμπτωμάτων τους.
 2. Οι ασθενείς με αλλεργική - αναφυλακτική  αντίδραση σε υμενόπτερα ( συνήθως μέλισσα ή διάφορα είδη σφήκας)


2. Πόσα είδη ανοσοθεραπείας υπάρχουν αυτή τη στιγμή;

 Υπάρχουν δύο είδη ανοσοθεραπείας:

 1. Η υπογλώσσια ανοσοθεραπεία, με σταγόνες που κρατά ο ασθενής για 2-3 λεπτά κάτω από τη γλώσσα.(Εικόνες 1,2,3, και 4)
 2. Η υποδόρια ανοσοθεραπεία, με υποδόρια ένεση «ινσουλίνης» στο πίσω μέρος του βραχίονα (Εικόνα 5).


3. Τι αποτελεσματικότητα έχει η ανοσοθεραπεία σε αλλεργική ρινίτιδα ή άσθμα;

Μελέτες τυχαιοποιημένες έχουν δείξει ότι, όταν γίνεται σωστά, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική θεραπεία. Ετσι έχει παρατηρηθεί μείωση ή εξαφάνιση των συμπτωμάτων ρινίτιδας ή/και άσθματος στο μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών (έως και 80%). Ακόμη και σε αυτούς που τα συμπτώματα δεν εξαφανίζονται , εμφανίζονται ελαττωμένα.

Στα παιδιά με αλλεργική ρινίτιδα έχει δειχθεί ότι προστατεύει από την μελλοντική εμφάνιση άσθματος.

Επίσης οι μελέτες  έχουν δείξει ότι ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της ανοσοθεραπείας συνεχίζονται τα ευεργετικά της αποτελέσματα.


4. Τι αποτελεσματικότητα έχει η ανοσοθεραπεία σε αλλεργία σε υμενόπτερα;

Η ανοσοθεραπεία στα υμενόπτερα κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς ένα ποσοστό >90% αλλεργικών στις σφήκες σταματά να εμφανίζει αναφυλαξία σε τσιμπήματα. Στις μέλισσες είναι μικρότερο γύρω στο 80%.

Ακόμη όμως και αυτοί που αντιδρούν , οι αντιδράσεις τους είναι ηπιότερες σε σχέση με αυτές που είχαν πριν την έναρξη της ανοσοθεραπείας.

Μελέτες έχουν  δείξει ότι βελτιώνεται η ποιότητα  ζωής των ασθενών , καθώς μειώνεται ο φόβος τους από τα υμενόπτερα.


5. Με ποιο τρόπο είναι αποτελεσματική η ανοσοθεραπεία;

Ο σκοπός της ανοσοθεραπείας είναι το ανοσοποιητικό σύστημα να πάψει να αντιμετωπίζει το αλλεργιογόνο ως επικίνδυνο και να αποκτήσει ανοχή σε αυτό. Αυτό γίνεται με την έκθεση του ανοσοποιητικού σε μεγάλες και συχνές δόσεις αλλεργιογόνου . το οποίο χορηγείται κατά την ανοσοθεραπεία. Η παρουσίαση του αλλεργιογόνου κατά αυτό τον τρόπο  οδηγεί τον ευαίσθητο οργανισμό να αποκτήσει ανοχή και να μην αντιδρά . Κατά αυτό τον τρόπο καταστέλλεται η  αλλεργική φλεγμονή και τα συμπτώματά της.


6. Πότε μπορώ να περιμένω βελτίωση στην αλλεργική ρινίτιδα ή στο άσθμα μου μετά την έναρξη της ανοσοθεραπείας;

Τα αποτελέσματα αναμένονται μετά το πρώτο εξάμηνο για την υποδόρια ανοσοθεραπεία και μετά από ένα έτος για την υπογλώσσια, αν και συχνά μπορεί να εμφανισθούν νωρίτερα.


7. Πως γίνεται η ανοσοθεραπεία;

Η ανοσοθεραπεία γίνεται από τον ειδικό αλλεργιολόγο, αφού πρώτα διαγνώσει τα αλλεργιογόνα τα οποία είναι υπεύθυνα για τα συμπτώματα του ασθενούς. Εν συνεχεία προτείνει την ανοσοθεραπεία, η οποία συνιστάται στην σταδιακά αυξανόμενη χορήγηση του αλλεργιογόνου (φάση ανόδου), μέχρι μια τελική δόση (φάση συντήρησης). Η ανοσοθεραπεία γίνεται με δύο τρόπους: είτε με μηνιαίες υποδόριες ενέσεις, είτε με υπογλώσσιες σταγόνες καθημερινά ή κάθε δεύτερη ημέρα, ανάλογα με το φαρμακευτικό σκεύασμα.


8. Τι παρενέργειες έχει η ανοσοθεραπεία και πως αντιμετωπίζονται;

Η υπογλώσσια ανοσοθεραπεία μπορεί σπάνια  να προκαλέσει οίδημα στα χείλη, αίσθημα κνησμού στη γλώσσα, στο φάρυγγα ή σπανιότερα ναυτία ή έμετο. Συνήθως εμφανίζονται στη αρχή και με τον καιρό εξαφανίζονται.

Η υποδόρια ανοσοθεραπεία μπορεί να προκαλέσει σπάνια κνίδωση (εξάνθημα), ρινίτιδα, κρίση άσθματος ή  ζάλη. Για το λόγο αυτό στην υποδόρια ανοσοθεραπεία ο ασθενής παραμένει από μισή ως μια ώρα στο χώρο του ιατρείου ή του νοσοκομείου και ο αλλεργιολόγος εξετάζει και εκτιμά πάντα τον ασθενή πριν το «εμβόλιο». Γενικά οι αντιδράσεις αυτές είναι σπάνιες και συνήθως στην αρχή της ανοσοθεραπείας .


9. Πόσο χρόνο διαρκεί η ανοσοθεραπεία;

Η ανοσοθεραπεία συνήθως διαρκεί από 3 έως 5 έτη. Σε κάθε περίπτωση ο αλλεργιολόγος κρίνει με βάση την εικόνα του κάθε ασθενούς.


10. Είναι ακριβή η ανοσοθεραπεία ως θεραπεία;

Η ανοσοθεραπεία , και η υπογλώσσια (σταγόνες) και  η υποδόρια (εμβόλια), συνταγογραφείται στο βιβλιάριο υγείας ως φάρμακο. Έτσι καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΟΠΥΥ) και ο ασθενής επιβαρύνεται με το συνήθες ποσοστό συμμετοχής του 25%.

 Από μελέτες κόστους – ωφέλειας  (cost-benefit) που πραγματοποιήθηκαν σε άτομα με έντονο πρόβλημα αλλεργικής ρινίτιδας ή άσθματος, τα οποία  είτε αναγκάζονται να λαμβάνουν τακτικά φάρμακα, είτε  έχουν  μειωμένη παραγωγικότητα στη εργασία  ή στο σχολείο , βρέθηκε ότι η ανοσοθεραπεία είναι συνολικά πιο συμφέρουσα λύση  και βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα της ζωής των ασθενών αυτών.

Εικόνα 1. Υπογλώσσια

ανοσοθεραπεία

Εικόνα 2. Υπογλώσσια

ανοσοθεραπεία

Εικόνα 3. Υπογλώσσια

ανοσοθεραπεία

Εικόνα 4. Υπογλώσσια

ανοσοθεραπεία

Εικόνα 5. Υποδόρια - ενέσιμη ανοσοθεραπεία

Ανοσοθεραπεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ Ενηλίκων - Παίδων Δίπλα στον αλλεργικό ασθενή ... Ανοσοθεραπεία Ανοσοθεραπεία Ανοσοθεραπεία Ανοσοθεραπεία Ανοσοθεραπεία Ανοσοθεραπεία Ανοσοθεραπεία

                                                                                                                                                 Το σύνολο του περιεχομένου διατίθεται αυστηρά για προσωπική χρήση.

©2011 - Νικόλαος Α. Κουτσοστάθης                                        Απαγορεύεται η χρήση του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Ανοσοθεραπεία